Hướng dẫn điền tờ khai nhập cảnh Trung Quốc

Điền tờ khai nhập cảnh Trung Quốc, bước bắt buộc trước khi qua cửa khẩu, là thủ tục đơn giản mà bạn cần làm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách điền tờ khai nhập cảnh Trung Quốc nhanh chóng và chính xác.

Tờ khai nhập cảnh Trung Quốc bao gồm 2 phần thông tin chính:

Phần thông tin

1. Surname: điền Họ của bạn

2. Given names: điền tên Đệm và Tên của bạn

3. Sex: Giới tính, tích chọn Male nếu là Nam và Female nếu là Nữ

4. Nationality: điền tên quốc gia của bạn, ở đây bạn điền Việt Nam

5. Date of birth: điền ngày sinh của bạn, theo định dạng năm/tháng/ngày, ví dụ 1990/01/20

6. Chinese name: tên Trung Quốc (nếu có), phần này bỏ qua

7. Passport No: điền số hộ chiếu của bạn

8. Visa No: điền số visa của bạn

9. Arrival Flight No / Train No / Vessel Name: điền số hiệu chuyến bay nhập cảnh vào Trung Quốc của bạn

10. Personal phone No: điền số điện thoại cá nhân của bạn, thêm mã quốc tế ở trước và bỏ số 0 đằng trước, ví dụ: 0988 888 888 chuyển thành +84 988 888 888

11. Cities intended to visit in China: điền các thành phố mà bạn sẽ ghé thăm ở Trung Quốc

12. Detailed address or hotel name while in China, City: điền địa chỉ khách sạn bạn ở và tên thành phố

13. Purpose of this trip: Mục đích của chuyến đi, tích chọn Tourism (Du lịch) hoặc các lựa chọn khác theo mục đích của bạn

Phần câu hỏi

Câu hỏi số 1

Have you booked the ticket for your departure? If yes, please write down your departure information. (Bạn đã đặt vé cho chuyến khởi hành của mình chưa? Nếu có, vui lòng ghi lại thông tin khởi hành của bạn)

Tích chọn Yes, nhập thông tin chuyến bay về Việt Nam của bạn

  • Date of departure: Ngày xuất cảnh, theo định dạng năm/tháng/ngày, ví dụ 1990/01/20
  • Departure Flight No / Train No / Vessel Name: điền số hiệu chuyến bay xuất cảnh

Lưu ý: Nếu bạn chưa đặt chuyến bay về nước thì khi bạn qua quầy hải quan bạn sẽ không được nhập cảnh đâu nhé.

Câu hỏi số 2

Do you have any reception unit or contacts in China? If yes, please write down the contact information. (Bạn có đơn vị tiếp nhận hoặc liên hệ nào ở Trung Quốc không? Nếu có, xin vui lòng ghi lại thông tin liên lạc.)

  • Name: điền tên của bạn hoặc tên khách sạn bạn ở
  • Address and Contact No: điền số điện thoại của bạn hoặc số điện thoại của khách sạn. Nếu bạn mua sim Trung Quốc và sim đó có thể nhận cuộc gọi bạn có thể điền vào đây nhé.

Câu hỏi số 3

Which countries and regions have you been to in the past two years? (Bạn đã đến những quốc gia và khu vực nào trong hai năm qua?)

Điền tên quốc gia và khu vực bạn đã đến trong vòng hai năm qua. Ở dưới cùng, mục Signature, bạn hãy Ký tên.

Sau khi hoàn thiện tờ khai nhập cảnh, bạn hãy nhanh chóng đến quầy hải quan, chuẩn bị sẵn hộ chiếu cùng tờ khai để chuẩn bị cho việc nhập cảnh. Tại các chuyến bay nhập cảnh tới Trung Quốc, nhân viên hàng không cũng có chuẩn bị sẵn các tờ khai này, khi máy bay sắp hạ cánh, họ sẽ phát tờ khai cho hành khách thì bạn cũng có thể lấy tờ khai và điền luôn trên máy bay để tiết kiệm thời gian nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *